Juha Kivistö Ammattiliitto Pron edustajistoon!

Äänestyksen tunnukset ja salasana on viikolla 33 saapuvassa jäsenkirjeessä ja sähköpostissa.

Ammattiliitto Pron täytyy olla tulevaisuudessakin vahva jäsenten edunvalvoja. Seuraavat ovat mielestäni tärkeimmät asiat, joihin tulevalla edustajistokaudella on panostettava.

  • Työpaikkatason jäsenten jokapäiväinen edunvalvonta tulee olla liiton toiminnan perusta myös tulevaisuudessa. Sitä tulee toteuttaa luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sekä yhdistysten kautta, liiton vahvalla tuella.
  • Jatkuvasti muuttuva työelämä aiheuttaa paljon muutoksia toimihenkilötyöhön. Liiton tulee myös pystyä tarjoamaan uudistuvia palveluita sekä toimintamalleja ja toimia innovatiivisten avauksien tekijänä työelämän kehittämiseksi.
  • Liiton näkyvyyttä ja tunnetuutta tulee ylläpitää hyvällä tutkimustoiminnalla sekä monikanavaisella viestinnällä ja aktiivisella sosiaalisen median hyödyntämisellä.
  • Edunvalvontamme täytyy lähteä jäsenten tarpeista eikä työnantajan tai omistajien tahtotilojen mukaan. Minusta yritys, joka huolehtii henkilöstöstään tuottaa myös parasta laatua asiakkailleen sekä tulosta omistajille.
  • Kunkin sopimusalan neuvottelukunnan kautta tulee varmistaa työehtosopimuksien ylläpito ja sitä kautta turvata jäsenten palkka-, työhyvinvointi- sekä työllisyyskehitys.
  • Elinkeinopoliittisella vaikuttamisella yhdessä keskusjärjestön sekä muiden toimijoiden kanssa täytyy varmistaa, että kansallisella- ja EU-tasolla sääntelyn, lakien sekä direktiivien valmisteluissa otetaan huomioon jäsentemme työ- ja koulutuspaikkojen kehitys tulevaisuudessakin.